Žurnalistai apie žurnalistiką

Mieli kolegos, kviečiame pasidalinti mintimis apie žurnalisto profesiją. Prašome atsakyti į klausimus:

Kuo žurnalisto profesija skiriasi nuo kitų profesijų?

Kaip manote, kokie svarbiausi reikalavimai keliami žurnalistui?

Ar lengva juos vykdyti? Kokių dilemų teko patirti šiuo klausimu? Kaip jas sprendėte?

Kokių pasekmių tai paliko?

Aldona Armalė, LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė:

Į šiuos klausimus atsakysiu iš tolo – pacituosiu vyresnės kartos klasiką, nes tokie klausimai kyla ne tik mums.

Šviesaus atminimo Juozas Keliuotis, vienas iškiliausių XX amžiaus Lietuvos žurnalistų, rašytojas, vertėjas, pirmojo lietuviško žurnalistikos vadovėlio autorius, įvardijo tokius žurnalistikos tikslus:

  • kovoti dėl didžiųjų tiesos, gėrio ir grožio idealų;
  • tarnauti bendrajam gėriui;
  • kovoti dėl didžiųjų visuomenės idealų – autoriteto ir laisvės, teisingumo ir meilės;
  • atlikti kultūrines ir civilizacines funcijas, būti didžiuoju kultūrinės ir visuomeninės pažangos veiksniu;
  • būti visuomenės kelrodžiu, švyturiu, kuris nušviečia gyvenimo kelius…

Dabar – XXI amžiaus pradžioje – žurnalistikos principai ir  misija liko tie patys: būti pažangos nešėja, objektyvios tiesos skelbėja ir viešosios kontrolės vykdytoja. Ar lengva vykdyti tas užduotis?

 Atsakymas glūdi žodžiuose – „kovoti“, „tarnauti“…Juk tai niekada nebūna lengva.Visais laikais buvo, yra ir, deja, bus veikėjų, kurie pasiryžę  žurnalistiką pajungti savo tikslams ir žurnalistus „nuleisti ant žemės“, net jei tuo  kenkia visuomenei, demokratijai ir savo valstybei.

Rimantas Šalna, Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejaus direktorius,  LŽS Vilniaus skyriaus valdybos narys:

Žurnalistas gali padėti visuomenei daugiau žinoti ir geriau suvokti situaciją, nuo jo „vairavimo“ priklauso ir tautos kelias. Žurnalisto profesijoje labai svarbi atsakomybė prieš visuomenę ir tiesos gynimas. Medikas gydo atskiras žmonių grupes, o žurnalistai  rūpinasi visos tautos sveikata. Svarbiausia žurnalisto pareiga – gerbti tiesą ir visuomenės teisę į tiesą.

Angelė Adomaitienė, LŽS Vilniaus skyriaus valdybos narė:

 Žurnalisto profesija nuo kitų išsiskiria privalomu žingeidumu, viešumu, įtaka socialiniam ir politiniam gyvenimui, atsakomybe. 

Iš žurnalisto reikalaujama profesionalumo, nešališkumo, patikimos informacijos, etikos, sklandžios taisyklingos kalbos.

Tuos reikalavimus vykdyti nesunku, jei esi sąžiningas, atsakingas. Iš patirties sakau: atsisakęs vykdyti nepriimtiną (moralės ir kita prasme) redakcijos  užduotį nukentėsi, bet po kurio laiko – tikrai nesigailėsi.  

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Parašykite komentarą